Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Sobota 11.07.2020

Rekrutacja

Nasza oferta na rok szkolny 2019/2020

                                       

Logowanie absolwentów gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej  oraz absolwentów szkoły podstawowej  do szkoły  ponadpodstawowej odbywa się przez stronę: 

https://lodzkie.edu.com.pl

Należy wybrać zakładkę niebieską- dla absolwentów szkoły podstawowej lub zakładkę zieloną- dedykowaną absolwentom gimnazjum.


OFERTA EDUKACYJNA I LO IM. S. ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

 

Szkoła proponuje nauczanie w trzech klasach pierwszych:

 


 

Klasa A

(politechniczna)

Klasa B

(prawniczo-teatralna)

Klasa C

(medyczno-turystyczna)

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

I przedmiot

matematyka

język polski

biologia

II przedmiot

informatyka lub język angielski

wos lub język angielski

matematyka lub język angielski

III przedmiot

fizyka / chemia / historia / geografia

Przedmiot uzupełniający

historia i społeczeństwo / przyroda

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Język polski, matematyka, informatyka, język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, historia lub wos (na korzyść ucznia) , język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy (na korzyść ucznia)

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA I LO IM. S. ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Szkoła proponuje nauczanie w trzech klasach pierwszych:

 

 

Oddział

Klasa A

(matematyczna)

Klasa B

(humanistyczna)

Klasa C

(biologiczna)

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

I przedmiot

matematyka

język polski

biologia

II przedmiot

fizyka

wiedza o społeczeństwie

matematyka

III przedmiot

język angielski

historia lub język angielski

chemia lub geografia

Przedmiot uzupełniający

zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe z programowaniem

--

język angielski specjalistyczny

Zajęcia kreatywne -międzyoddziałowe

koło logicznego myślenia

koło kosmetologii

koło „Think ahead to B2 First”

koło teatralne

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Język polski, matematyka, fizyka, język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, historia lub wos (na korzyść ucznia) , język obcy (na korzyść ucznia)

Język polski, matematyka, biologia, chemia  lub geografia (na korzyść ucznia)

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć