Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Poniedziałek 27.01.2020
Otwarci na Świat ERASMUS+ - Wizyta w Poole ERAZMUS+ - Wizyta studyjna ERAZMUS+ - Kurs metodyczno - językowy w Regensburg ERAZMUS+ - Wizyta w Bournemouth Projekt "Równi wiedzą"

Projekty unijne

Projekt "Równi wiedzą"

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

REGULAMIN SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY

SzOK w naszej szkole powstał w ramach realizacji projektu ”Równi z wiedzą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin SzOK został dopasowany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013r, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r).

 

Zmieniające się obecnie bardzo dynamicznie wymagania rynku pracy oraz wysokie bezrobocie stały się dla nas wyzwaniem przy tworzeniu SzOK-u.
Młodzież coraz częściej zadaje sobie pytania:
Jaki jestem?,
Jaki jest świat pracy?, Jak się w nim poruszać?
Jak zrealizować marzenia?
Dlatego młodzieży potrzebna jest wiedza, która pozwoli im podjąć właściwe decyzje zawodowe.
Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, w którym uczestnicy projektu mogą zaplanować ścieżkę własnej kariery zawodowej, poprzez poznanie zasad rządzących rynkiem pracy.
Jak również skorzystać z porady pedagoga lub psychologa szkolnego. Oferta SzOK-u skierowana jest nie tylko do uczestników projektu ale także do ich rodziców.

Zgodnie z misją szkoły działania Szok-u skierowane są na przygotowania uczestników projektu do kreowania ich własnej ścieżki kariery zawodowej poprzez wybór zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Cele Szkolnego Ośrodka Kariery:

1.Przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania swojej drogi       zawodowej

 1. Zwiększenie dostępu do informacji o rynku pracy
 2. Pomoc w wybraniu właściwej ścieżki zawodowej
 3. Wyrównanie szans na rynku pracy
 4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich   w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY SZOK-u

 

 1. SzOK działa w formie zajęć pozalekcyjnych
 2. Z działalności SzOK-u mogą korzystać uczestnicy projektu, nauczyciele i rodzice
 3. Uczestnicy projektu korzystają z pomocy doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga   szkolnego w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 4. Termin konsultacji, porad indywidualnych, uczestnik projektu powinien zaplanować z doradcą, psychologiem, pedagogiem wcześniej.
 5. Uczestnik projektu ma prawo do życzliwej i szczerej rozmowy z doradcą, psychologiem, pedagogiem
 6. Uczestnik projektu ma prawo do zachowania w tajemnicy kwestii omawianych z doradcą, psychologiem, pedagogiem
 7. Uczestnik projektu ma prawo odwiedzać SzOK tak często, jak uzna to za potrzebne
 8. Wypożyczone przez doradcę materiały i narzędzia , uczestnik projektu zobowiązany jest zwracać w terminie oraz zakazuje się powielania dokumentów bez wcześniejszego skonsultowania się z doradcą.
 9. Uczestnik projektu ma prawo korzystać z biblioteczki SzOK .
 10. Uczestnik projektu może szukać informacji samodzielnie oraz brać udział w zajęciach indywidualnych lub grupowych

Siedziba SzOK mieści się w sali 37 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, ul. Traugutta 1

Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad SzOK-iem sprawuje doradca  zawodowy Emilia Polak

Zapraszamy uczestników projektu ”Równi z wiedzą” i ich rodziców zainteresowanych konsultacją z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w :

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć