Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Poniedziałek 27.01.2020
Otwarci na Świat ERASMUS+ - Wizyta w Poole ERAZMUS+ - Wizyta studyjna ERAZMUS+ - Kurs metodyczno - językowy w Regensburg ERAZMUS+ - Wizyta w Bournemouth Projekt "Równi wiedzą"

Projekty unijne

ERAZMUS+ - Kurs metodyczno - językowy w Regensburg

 

W ramach programu „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” uczestniczyłam    w dwutygodniowym kursie metodyczno-językowym ( 29.02.2016 -11.03.2016) –„Auffrischungskurs für Deutschlehrer –MethodenundSprache” w Niemczech.

Kurs został zorganizowany przez szkołę językową Horizonte w Regensburgu i obejmował 30 jednostek lekcyjnych tygodniowo.

W programie ujęto zajęcia językowe, wzbogacające  słownictwo, komunikatywność wypowiedzi ustnej i pisemnej, popołudniowe warsztaty metodyczne oraz program fakultatywny. Każde spotkanie było poświęcone innemu zagadnieniu. Ciekawe metody wprowadzania i utrwalania struktur gramatycznych (zabawy z gramatyką),  zagadnień leksykalnych, konwersacji, zastosowanie filmu i muzyki na lekcji języka niemieckiego, język młodzieżowy, elementy teatru, czy kulturoznawstwo (niemieckie produkty i ich historia, typowe potrawy dla Bawarii i innych regionów Niemiec-to tylko niektóre zagadnienia omawiane na zajęciach. Forma warsztatowa większości przeprowadzonych zajęć pokazała wiele praktycznych sposobów przekazywania wiedzy uczniom.

W ramach kursu odwiedziliśmy również jedną z pobliskich szkół. Obserwacja zajęć pozwoliła nam poznać młodzież oraz  porozmawiać i wymienić doświadczenia                                 z nauczycielami z Niemiec. Każdy uczestnik kursu „Auffrischungskurs für Deutschlehrer

–Methoden und Sprache” został też wyposażony w liczne materiały, gotowe ćwiczenia czy pomysły realizacji niektórych zagadnień zarówno gramatyczno-leksykalnych                               jak i związanych z szeroko pojętą kulturą państw niemieckojęzycznych. Ponadto przyjazna atmosfer, a panująca w Horizonte oraz życzliwość i otwartość  nauczycieli na potrzeby słuchaczy, pozwoliła zgromadzić materiały stosownie do naszych potrzeb i oczekiwań.

Ważnym uzupełnieniem kursu był także program fakultatywny, w którym chętnie brali udział wszyscy słuchacze szkoły językowej pochodzący z różnych krajów. Program popołudniowy obejmował zwiedzanie pięknych historycznych miast  Regensburg, Kallmünz oraz Monachium, wieczorki filmowe oraz spotkania przy tzw. Stammtisch, co  stwarzało wspaniałą okazję do konwersacji   w języku niemieckim, wymiany doświadczeń i poznania kultury innych narodowości.

Uzyskaną na kursie wiedzę sposób wiedzę będę aktywnie wykorzystywać w pracy szkolnej, poprzez wzbogacanie jednostek lekcyjnych. Myślę, że przyczyni się to do podniesienia poziomu nauczania języka niemieckiego oraz wzrostu zainteresowania wśród uczniów kulturą Niemiec.

Kurs metodyczno –językowy w Niemczech to dopiero dobry początek mobilności zagranicznych. Wkrótce rozpoczynają się wyjazdy szkoleniowe do Anglii. Ponadto planowane jest również zorganizowanie pobytów zagranicznych dla uczniów naszej szkoły.

 

                                                                                   Aneta Geraga

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć