Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Sobota 11.07.2020
Otwarci na Świat ERASMUS+ - Wizyta w Poole ERAZMUS+ - Wizyta studyjna ERAZMUS+ - Kurs metodyczno - językowy w Regensburg ERAZMUS+ - Wizyta w Bournemouth Projekt "Równi wiedzą"

Projekty unijne

Otwarci na Świat

                                       

 

W latach 2015-2016 nauczyciele  I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie realizowali projekt ‘Otwarci na Świat’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER „Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” przy współpracy z instytucją koordynującą - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Głównym celem projektu było rozwinięcie potencjału nauczycieli poprzez ich udział w ponadnarodowych mobilnościach. Realizacja projektu w ogromnym stopniu umożliwiła rozwinięcie umiejętności językowych nauczycieli ILO, pozwoliła na podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie dydaktyczno-wychowawczym poprzez poznanie najnowszych metod i form pracy nauczycieli z innych państw europejskich oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie planowania edukacji. Znaczący wpływ miała również  na wzrost atrakcyjności placówki, poszerzenie wiedzy na temat procesów integracyjnych w Europie, ale przede wszystkim podniosła europejski wymiar naszej szkoły. W roku 2016 nauczycielka języka niemieckiego Pani Aneta Geraga uczestniczyła w kursie szkoleniowym z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego w  szkole HORIZONTE w Regensburgu. Dzięki uczestnictwu w kursie zapoznała się z innowacyjnymi metodami aktywizującymi ucznia, technikami znacznie wpływającymi na podniesienie motywacji wśród uczniów, a także nawiązała współpracę z nauczycielami z innych państw europejskich. Dzięki wizycie studyjnej w Bournemouth w Wielkiej Brytanii dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie Pani Anna Plaskota oraz nauczycielka języka francuskiego Pani Maja Fabiańska miały możliwość obserwacji form i charakteru warsztatu pracy dyrektora placówki a także zasad funkcjonowania systemu administracji w szkole angielskiej.  Nauczyciel-bibliotekarz Pani Ewa Krasnopolska, nauczycielki wychowania fizycznego Pani Agata Kokot Brygier i Pani Kamila Łuczak, a także Pani Aneta Wajer nauczycielka matematyki i Pani Ewa Nitecka-Zientarska nauczycielka języka niemieckiego dzięki udziałowi w kursach szkoleniowych Bi-Component w Bournemouth i Poole w Wielkiej Brytanii wzbogaciły swój warsztat pracy o nowe doświadczenia poprzez obserwację metod i technik nauczania własnego przedmiotu, wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich, a także podniosły własne kompetencje językowe i umiejętności interpersonalne. Koordynatorem projektu w ILO była Pani Blanka Kochańska.

Udział w projekcie stworzył możliwości rozwoju szkoły poprzez przeszkolenie pozostałych nauczycieli, poszerzenie wachlarza nowoczesnych metod, narzędzi i materiałów edukacyjnych, co w znacznym stopniu przekłada się na efektywność nauczania w naszej placówce. Jesteśmy ‘Otwarci na Świat’.

 

                                                                           Tekst: Blanka Kochańska

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć