Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

Wtorek 17.10.2017

Dokumenty szkoły

Program wychowawczy

Program wychowawczy I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie

 

„Czuję w piersiach żem młody i Polak”

 

         Program wychowawczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego jest strategią wspierania rozwoju osobowego ucznia i otaczania go wielostronną opieką. Istnienie programu umożliwi między innymi doskonalenie oddziaływań wychowawczych oraz zintegrowanie nauczycieli i rodziców wokół problemów wychowania, celów, treści, metod i środków wychowawczych.

         Szkoła winna być instytucją demokratyczną, kontynuującą swe najszlachetniejsze i sprawdzone tradycje, w której zawsze będzie miejsce dla tolerancji, wzajemnego szacunku i kultu nauki. Szkoła nasza chce przekazać uczniom kulturę uniwersalną i narodową, wprowadzić ich w role społeczne i zawodowe, przygotować do pracy nad sobą i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nadrzędnym więc obowiązkiem ucznia i nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego jest praca nad własnym charakterem, osobowością, wiedzą merytoryczną i zdobyciem umiejętności niezbędnych do poruszania się we współczesnym świecie.

Program_wychowawczy.doc

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:
  poniedziałek- 13.00-15.00
  piątek- 13.00-14.30

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć