Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Sobota 11.07.2020

Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły

 

Wizja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie to trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna o charakterze ogólnokształcącym.

Jest ponad 60-letnią demokratyczną placówką kultywującą  tradycje narodowe, gdzie zawsze będzie miejsce dla tolerancji, szacunku i kultu nauki.

Szkoła przekazuje swoim uczniom uniwersalną i narodową kulturę, w poszanowaniu ludzkich praw, odmienności poglądów, religii, wyznań czy ras.

Szkoła zapewnia wysokie standardy kształcenia, wychowania i opieki, przygotowuje absolwenta do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu oraz  aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Zapewnienie doradztwo zawodowe przy wsparciu psychologicznym.

Placówka promuje uczniów pracowitych, systematycznych, ambitnych i odpowiedzialnych, przygotowując ich do życia w dynamicznej, stale zmieniającej się rzeczywistości.

Nadrzędnym obowiązkiem nauczyciela i ucznia jest sukcesywna praca nad własnym charakterem, pogłębianie wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do poruszania się we współczesnym świecie.

Absolwenci szkoły to studenci wyższych uczelni w kraju i za granicą.

Szkoła oferuje wysoki poziom nauczania oraz bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów na uniwersytetach, politechnikach czy akademiach. Pracuje w niej dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli, z których znaczna większość to nauczyciele egzaminatorzy.

Placówka posiada pracownie komputerowe, salę multimedialną, salę fitness i Interaktywne Centrum Badawcze. Uczniowie mogą pogłębiać swą wiedzę na rozmaitych zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań itp. i odnosić sukcesy na płaszczyznach naukowych i sportowych. Nauczyciele starają się stworzyć atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych m.in.  poprzez realizację ciekawych i twórczych projektów unijnych.

Motto szkoły ‘Czuję w piersiach, żem młody i Polak’ S. Żeromskiego zobowiązuje; skłania do rozwoju indywidualnego, a co za tym idzie, do nieustannego rozwoju Ojczyzny.

Misja szkoły

       I Liceum Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego jest instytucją demokratyczną kontynuującą swe najszlachetniejsze i                  sprawdzone tradycje, w której zawsze będzie miejsce dla tolerancji, wzajemnego szacunku i kultu nauki. Szkoła nasza chce          przekazać swoim wychowankom kulturę uniwersalną i narodową, wprowadzić ich w role społeczne i zawodowe, przygotować        do pracy nad sobą i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.

        Nadrzędnym obowiązkiem ucznia i nauczyciela w liceum jest praca nad własnym charakterem, osobowością, wiedzą                     merytoryczną i zdobycie umiejętności niezbędnych do poruszania się we współczesnym świecie.

        Pełna treść dokumentu  koncepcja_pracy.pdf

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć