Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Sobota 11.07.2020

O szkole

Historia szkoły

1. 1 września 1951 r. zostaje otwarta szkoła średnia dla młodzieży Ozorkowa i okolicznych miejscowości o nazwie Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD (w oparciu o bazę materialną Szkoły Podstawowej nr 3 TPD). Pierwszym dyrektorem zostaje nauczyciel matematyki w szkole stopnia podstawowego p. Jerzy Michalski. Pierwsi pedagodzy w szkole to: p. Barbara Zalewska – język polski, p. Jadwiga Kaczmarek – język łaciński, p. Eugeniusz Krysiak – język rosyjski, p. Kazimierz Piotrowski – historia i WF, p. Feliks Słoczyński – geografia i biologia, p. Jan Łupiński – chemia, p. Kazimierz Dalecki – matematyka, p. Michał Kowalski – fizyka, p. Tadeusz Dralewski – śpiew. Naukę w klasie ósmej rozpoczyna 52 uczniów

2. 1953 r. – funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Antoni Chalimowski, nauczyciel fizyki. Pracę w szkole rozpoczyna następna grupa nauczycieli, tj. p. Alina Budzińska – język niemiecki, p. p. Krystyna Brzozowska – WF i przysposobienie wojskowe, p. Izabela Dziwisz – biologia i chemia, p. Eugeniusz Lejman – matematyka, p. Michał Sałaciński – język polski, a w 1954 r. p. Zbigniew Bałaga – przysposobienie wojskowe. W szkole działa 125 – osobowy chór z 4 harmonistami i 25 mandolinistami, oraz zespół taneczny

3. 1955 r. – w szkole zostaje przeprowadzony pierwszy egzamin maturalny Klasa maturalna liczy 18 osób, z których 10 kończy studia wyższe. Komisja pracuje w składzie: przewodniczący: dyrektor A. Chalimowski, oraz nauczyciele: M. Sałaciński, J. Florczak, E. Lejman. Egzamin jest dwustopniowy, tj. pisemny i ustny. Egzamin pisemny uczniowie zdają z języka polskiego i matematyki, a ustny: z języka polskiego, historii, nauki o konstytucji, biologii, matematyki i fizyki. Pytania maturalne pierwszego egzaminu w Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie to:

Język polski:
– Jan Kochanowski jako twórca polskiego języka poetyckiego
– Uzasadnij słuszność uchwały Światowej Rady Pokoju o uczczeniu Adama Mickiewicza wielkiego poety i działacza
– Umiłowanie człowieka i sprawy ludzkiej w twórczości Stefana Żeromskiego

Matematyka:
– Dany jest prostopadłościan o podstawie kwadratowej, którego objętość wynosi 12 cm, a pole całkowitej powierzchni 32 cm. Oblicz długości krawędzi. tego prostopadłościanu.
– Kąt rozwarcia stożka obrotowego równa się a. Promień kuli opisanej na stożku równa się R. Oblicz objętość i pole całkowitej powierzchni stożka. a=40 6. 20, R= 12,43 dm
– Rozwiąż równanie: 4x-11 2x+24=0

4. 1957 r. – funkcję dyrektora obejmuje nauczyciel fizyki p. Hipolit Hamziuk i pełni ją przez 17 lat.

5. 1961 r. – szkoła zmienia nazwę decyzją Kuratorium na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 14 w Ozorkowie

6. 30 kwietnia 1964 r. – zostaje podpisany akt erekcyjny dotyczący powstania nowego budynku szkoły

7. 6-8 listopad 1965 r. – następuje ?wielka przeprowadzka? do nowego budynku szkoły przy ul. Traugutta; w sobotę 6 listopada 1965r. o godz.14.00 następuje uroczyste otwarcie Szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego

8. 14 listopada 1965 r. – decyzją Rady Pedagogicznej zostaje wybrany patron szkoły Stefan Żeromski, którego wybór motywowano wkładem w literaturę polską , podkreślając postępowość myśli w jego utworach.

9. 1966 r. – szkoła rozpoczyna naukę jako Liceum Ogólnokształcące im . S. Żeromskiego w Ozorkowie

10. 1969/1970 r. – zostaje rozpoczęta nauka w czteroletnim cyklu na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej; rodzice, uczniowie i mieszkańcy miasta fundują szkole sztandar, który do dziś uświetnia wszystkie ważniejsze uroczystości szkolne i państwowe; uroczystość wręczenia sztandaru odbywa się przy udziale władz miasta i ówczesnego kuratora p. Zenona Grzanki; wręczenia dokonuje przedstawiciel Rady Rodziców p. K. Królikowski; jest to również rok bez matury

11. 1973 r. – dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel fizyki p. Jan Czapliński; zostaje przebudowana szatnia, stołówka i gabinet dyrektora; wymieniono oświetlenie żarowe na jarzeniowe, oraz ogrodzenie szkoły

12. 1977 r. – dyrektorem zostaje p. Michał Sałaciński, nauczyciel języka polskiego

13. 1978 r. – decyzją władz oświatowych utworzony zostaje w oparciu o bazę materialną liceum zespół szkół, w którego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Odzieżowo Włókiennicze dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla Pracujących OZPB, Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

14. 1989 r. – dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel chemii p. Anna Kasieczka; w budynku przy ulicy Traugutta pozostaje tylko liceum

15. 1992 r. – dyrektorem szkoły zostaje p. Eugenia Rosiak, nauczyciel języka polskiego

16. 1996 r. – powstaje Liceum Wieczorowe dla tych, którzy z różnych powodów nie uczęszczali do liceum dziennego

17. 2000 r. – powstaje jedyna w powiecie klasa terapeutyczna dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich zajęciach Rozpoczyna się modernizacja budynku szkoły: likwidacja kotłowni lokalnej, szkoła zostaje podłączona do sieci cieplnej; następuje wymiana okien przy ulicy Traugutta; zostaje zmieniona szatnia oraz drzwi zewnętrzne szkoły; zostaje naprawiony i pomalowany dach; wyposażone zostają sale polonistyczna, terapeutyczna i chemiczna; następuje całkowity remont łazienek z wymianą terakoty, glazury i armatury; szkoła zwycięża konkurs na salę internetową

18. 2001 r, listopad – uroczystości obchodów 50-lecia szkoły. Zostaje ufundowany nowy sztandar szkoły przez rodziców, mieszkańców miasta, licznych sponsorów, oraz absolwentów rocznika 2001 16 listopada – uroczystości rozpoczynają się mszą św. w Kościele pw. Św. Józefa, celebrowaną przez Biskupa Łódzkiego Adama Lepę. Po mszy następuje złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli, a także symbolicznej wiązanki poświęconej pamięci zmarłych uczniów. 17 listopada o godz.11.00 rozpoczynają się uroczystości główne w budynku szkoły: następuje oficjalne przekazanie nowego sztandaru, odznaczenie zasłużonych nauczycieli, a odznaki ?Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa otrzymują: p. Zbigniew Bałaga, p. Jan Czapliński, p. Izabela Dziwisz, p. Eugeniusz Lejman, p. Zofia Szymańska, p. Eugenia Rosiak, p. Michał Sałaciński (pośmiertnie). Odznaczenia wręczają Burmistrz miasta Ozorkowa p. Jerzy Janicki, oraz Przewodniczący Rady Miasta p. Zdzisław Skowroński

19. 2005 r. – uroczystości związane z 50-leciem egzaminu maturalnego w Liceum im S. Żeromskiego w Ozorkowie

20. 2008 r. – dyrektorem szkoły zostaje p. Anna Plaskota, nauczyciel historii wiedzy o społeczeństwie

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć