Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Sobota 11.07.2020

Kącik pedagoga i psychologa

Naucz się uczyć

                 Uczenie się to zdobywanie wiedzy, nabywanie doświadczeń oraz nowych umiejętności. Uczenie się wiąże się z zapamiętywaniem, czyli zdolnością umysłu do przechowywania, odtwarzania lub rozpoznawania tego czego się doświadczyło/ nauczyło wcześniej (P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, 1999).

Bardzo ważne w procesie uczenia się są:

 1. Motywacja – chętniej uczymy się rzeczy, które uważamy za potrzebne lub konieczne w życiu codziennym i praktyce zawodowej.
 2. Dotychczasowa wiedza i doświadczenia – ważne jest powiązanie nowych treści z tym co już umiemy.
 3. Planowanie i systematyczność – zbyt duża ilość materiału utrudnia przyswojenie go; ważne jest, aby rozłożyć naukę na etapy, uczyć się bez pośpiechu, utrwalić nabyte umiejętności.

U większości ludzi rozwija się dominujący styl uczenia się. W zależności od niego odmienne warunki aktywności będą sprzyjać uczeniu się różnych osób.

Style uczenia się wg amerykańskiego teoretyka edukacji Davida Kolba:

Doświadczenie

EMPIRYCY

Refleksja

OBSERWATORZY

zalety

wady

zalety

wady

- otwartość na nowe treści, angażowanie się w nowe doświadczenia

- chęć działania

- inicjowanie zmian

- skuteczność i szybkość działania

- chęć, aby wszystkiego spróbować

- nadmierna skłonność do ryzyka

- działanie bez przemyślenia

- przesadna niechęć do samodzielnej pracy

- znużenie przy uczeniu się obszerniejszego materiału

- słaba umiejętność utrwalania nowej wiedzy

- skrupulatność i metodyczne podejście

- działanie poprzedzone gruntownym przemyśleniem

- umiejętność słuchania i przyswajania informacji

- wycofanie i obserwacja

- powolne podejmowanie decyzji

- nadmierna ostrożność, unikanie ryzyka

Najefektywniej uczą się kiedy:

- nową wiedzę lub umiejętność do opanowania potraktują jako wyzwanie, problem, który trzeba rozwiązać

- mogą dyskutować, ćwiczyć przeprowadzać symulacje, eksperymentować

- robią to w towarzystwie innej osoby lub osób

-nowe treści mogą przemyśleć, przeanalizować, powtórzyć

- mogą skoncentrować się na szczegółach

- mają czas na naukę, nabywanie nowej wiedzy odbywa się bez pośpiechu

- mają okazję poobserwować lub posłuchać, jak inni robią to, czego oni próbują się nauczyć

Analiza

TEORETYCY

Zastosowanie

PRAGMATYCY

zalety

wady

zalety

wady

-logiczne myślenie, racjonalizm i obiektywizm

- poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych

- skłonność do perfekcjonizmu i porządkowania wszystkiego

- analityczne podejście

- niska tolerancja niepewności, nieporządku, niejasności

- niska tolerancja subiektywizmu i intuicji

- presja konieczności wykonania pracy

- zainteresowanie praktycznym wykorzystaniem wiedzy

- pragmatyzm

- realizm

- przechodzenie wprost do sedna

- odrzucanie wszystkiego bez oczywistego praktycznego zastosowania

- brak zainteresowania teorią i podstawowymi zasadami

- orientacja na zadania, a nie na osoby

- niecierpliwość

- wybieranie pierwszego korzystnego rozwiązania

Najefektywniej uczą się kiedy:

- treści przez nich poznawane stanowią element większej całości, są ustrukturalizowane, uporządkowane i układają się w logiczną całość

- zadają sobie pytania, analizują przyczyny

- dostrzegają możliwość praktycznego zastosowania teoretycznych zagadnień

- jak najszybciej mogą wypróbować, przećwiczyć nową wiedzę, umiejętności w praktyce

 

Sprawdź swój styl uczenia się, bobierz i rozwiąż test ankieta.pdf

 

Podstawowe zasady uczenia się:

 1. Powtarzanie – lepiej zapamiętamy materiał, jeśli powtórzymy go kilka razy, najlepiej  w odstępach czasowych.
 2.  Sposób uczenia się – nie chodzi tylko o przeglądanie lub czytanie notatek, ale opowiadanie własnymi słowami, wykonywanie podobnych ćwiczeń, przekazywanie wiedzy innym osobom.
 3. Relaks – w sytuacjach stresowych, zdenerwowania, lęku możliwości zapamiętywania zostają ograniczone. W procesie uczenia się nie zapominajmy o chwili na odpoczynek. Częste przerwy w nauce są niezmiernie ważne dla podtrzymania odpowiedniej koncentracji.
 4. Mnemotechniki  – możemy łączyć fakty/daty z jakimś niezwykłym elementem, brzmieniem, skojarzeniem, mini opowieścią. Jedynym ograniczeniem jest nasza fantazja.

 

Źródło: indywidualni.pl (edukacja dla efektów)

Aby efektywnie się uczyć trzeba uwierzyć, że jest to możliwe, ufać w swoje możliwości i nie zakładać od razu porażki.

Niestety nie ma sposobu, aby wiedza bez najmniejszego wysiłku „sama wchodziła do głowy”. Aby coś zapamiętać, trzeba włożyć w to pracę. Trzeba zaangażować się, poświęcić swój czas. Trzeba wierzyć, że to możliwe. Trzeba wiedzieć po co. Trzeba chcieć! (Glos pedagogiczny, marzec 2015).

http://www.youtube.com/watch?v=_3lzcsj7-Vo

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć